OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

SOLIDARITA MLADÝCH NEDOSLÝCHAVÝCH

Ako komunikovať
Ako komunikovať so sluchovo postihnutými ľuďmi
 
Juraj Variny - podľa brožúrky IFHOHYP “What is it like to be young and hard of hearing in Europe?”
 
Dobrá komunikácia dodržiava pravidlá - rešpekt pre partnera v dialógu, byť zrozumiteľný a neskákať do reči. Komunikácia so sluchovo postihnutými nie je odlišná, ale má aj niekoľko ďalších pravidiel. Je nevyhnutné si uvedomiť, že existuje mnoho úrovní straty sluchu, takže nie všetci sluchovo postihnutí sú na tom rovnako. Ich potreby pri rozhovore sú rôzne. Niektorí sa možno iba opýtajú na 1-2 slová v celom rozhovore, zatiaľ čo iní potrebujú aby ste rozprávali pomalšie ako ste zvyknutí. Pamätajte na to že je dôležité zistiť aké má sluchovo postihnutý človek potreby. Môžete sa opýtať "Povedz mi ako mám rozprávať aby si mi rozumel?" alebo len pozorujte, kedy má ťažkosti a pokúste sa prispôsobiť.
 
Počujúci sú natoľko zvyknutí komunikovať "počujúcim" spôsobom, že si neuvedomujú potreby sluchovo postihnutých. Navyše, sluchové postihnutie nie je na prvý pohľad viditeľné, je jednoduché ho ignorovať. Napriek tomu je dôležité aby ste si zapamätali a držali sa pokynov od sluchovo postihnutého.
 
Ak vám sluchovo postihnutý človek nerozumie, nikdy to neriešte slovami "Ale, nič som nepovedal".  To je voči nemu veľmi bezohľadné! Namiesto toho sa pokúste nájsť spôsob ako by vám mohol porozumieť.
 
Buďte obrátený tvárou k sluchovo postihnutému. Nepokúšajte sa kričať, to nepomáha. Uvedomte si že sluchový postih nie je o tom že dotyčný "iba" slabšie počuje, ale zvuk je väčšinou aj skreslený, ako rozladené rádio. Keď na takom rádiu pridáte hlasitosť, nepomôže to, akurát vás rozbolí hlava. Sluchovo postihnutý človek si k tomu, aby vám rozumel, pomáha sledovaním vašej tváre a pier. Ukážte svoje emócie pomocou tváre a rúk, ale nepreháňajte to. Nezakrývajte ústa rukou, papiermi a v žiadnom prípade sa neobracajte uprostred vety niekde úplne inde! Pochopiteľne, musí byť pritom dostatok takého svetla, aby vám do tváre bolo dobre vidno.
 
Nenechajte sa vyviesť z rovnováhy tým že sluchovo postihnutý človek vám visí na perách. Môže to dokonca vyzerať akoby vás "hltal" očami. Treba chápať že to nie je flirt alebo provokácia, ale nevyhnutnosť.
 
Ak musíte veľa opakovať, alebo sa zdá že sluchovo postihnutý vás nesleduje, spomaľte a skúste vyslovovať zreteľnejšie (zasa nie príliš - nemusí to vyzerať komicky). Alebo sa pokúste nájsť iné slová, neznervózňujte sa. Ak ste viditeľne otrávený, to znamená že ste pri komunikácii zlyhali a urazili sluchovo postihnutého. On alebo ona sa v budúcnosti bude radšej tváriť že vám rozumie lebo mu bude nepríjemné s vami komunikovať.
 
Sluchovo postihnutí ktorí majú veľa negatívnych skúseností s komunikáciou, sa môžu stále tváriť že vám rozumejú aj keď to nie je pravda. Pomôžete im aj sebe, ak sa budete vhodnou formou pýtať na to čo ste povedali predtým.
 
Nikdy neodmietnite opakovať! Odpoveďou typu "na tom nezáleží, to nebolo dôležité" mu dávate najavo, že o neho v skutočnosti nemáte záujem. Nechajte to na tom človeku, nech sa sám rozhodne či je to pre neho dôležité alebo nie.
 
Ak vám dôjde trpezlivosť a nutne potrebujete aby sluchovo postihnutý rozumel, nezvyšujte hlas! Na váš krik sa všetci naokolo otočia a je to pre sluchovo postihnutého veľmi zahanbujúce. Všetci sme to už zažili a verte, je to skutočne potupné! Môžete miesto toho navrhnúť pero a papier.
 
Ak sluchovo postihnutý chce použiť dodatočné zosilňovacie zariadenie, napríklad FM systém, snažte sa dodržať jeho pokyny a nezabudnúť na jeho potreby.
 
Na sluchovo postihnutých môžete natrafiť kedykoľvek. Nemusíte ani vidieť kto to je, možno len vás vyzvú hovoriť do mikrofónu alebo do podobného zariadenia. Majte na pamäti, že to zariadenie pomáha niekomu v miestnosti. Často sa stáva, že počas skupinových aktivít ľudia predpokladajú, že každý je rovnaký ako oni. Takže keď sú vyzvaní na použitie mikrofónu alebo podobnej pomôcky, povedia "To nepotrebujem, myslím že každý počuje." Sťažuje to sluchovo postihnutým život.
 
Nezabúdajte, že sluchovo postihnutí vynakladajú na počúvanie oveľa viac energie a rýchlo sa unavia. Dovoľte im oddýchnuť si. Zvyknite si že v dôsledku takzvaného "druhého počúvania" reagujú pomalšie. Druhé počúvanie znamená, že akonáhle si sluchovo postihnutý nie je úplne istý tým čo počuje (a to býva veľmi často), znova si prehráva prijaté zvuky v hlave, aj niekoľkokrát, a snaží sa rozoznať správne slová.
 
Nemožno zabudnúť ani na vplyv okolitého ruchu na sluchovo postihnutého človeka. Vo všeobecnosti, hlučné miesta ako reštaurácie, bary a dopravné prostriedky nie sú vhodné na dôležité rozhovory. Pri voľbe miesta sa vždy opýtajte sluchovo postihnutého či je to pre neho OK.
 
Ak vidíte, že sluchovo postihnutý má ťažkosti porozumieť v danej situácii, počkajte kým sa situácia zmení a potom začnite rozhovor. Napríklad v aute vidíte že priateľ vám nerozumie,je lepšie mu sľúbiť že mu to poviete keď zastavíte a sľub aj dodržať!