OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

SOLIDARITA MLADÝCH NEDOSLÝCHAVÝCH

O nás
 
Občianske združenie Solidarita mladých nedoslýchavých "v skratke SOMNED" bola založená koncom roku 2006. Zakladatelia sú mladí ľudia, ktorí majú záujem pomáhať svojim nedoslýchavým rovesníkom prekonávať dôsledky sluchového postihnutia.
 
Pre koho?
Máme záujem najmä o ľudí vo veku 18-35 rokov. Myslíme si, že integrácia nedoslýchavých ľudí po zdravotnej stránke je už zvládnutá natoľko, že kto má vôľu naučiť sa odzerať a využívať kompenzačné pomôcky, tomu sa aj podarí presadiť sa v majoritnej spoločnosti. Na druhej strane, aj keď nedoslýchavý človek vyzerá navonok úspešne integrovaný, stále naráža na komunikačné bariéry. To u neho spôsobuje uzavretosť až psychické problémy. O tomto jave a spôsoboch jeho prekonávania sa veľa nehovorí. V SOMNED máme záujem v tomto pomôcť svojim členom, aby sa mohli bez zbytočného strachu zapájať do sveta počujúcich.
Nie je naším cieľom rozdeľovať sluchovo postihnutých na nedoslýchavých, nepočujúcich a ktovie ešte akých. Slovo "nedoslýchavý" je iba málo výstižné pomenovanie pre nás, ktorí sa necítime úplne doma ani medzi počujúcimi, ani medzi Nepočujúcimi ktorí majú vlastný jazyk a kultúru.
 
Ako?
Už v roku 2006 sme sa prihlásili ako člen Medzinárodnej federácie nedoslýchavých mladých (IFHOHYP) a zúčastňujeme sa na jej aktivitách každoročne. Mladí nedoslýchaví ľudia majú šancu sa zapojiť do aktivít vo svoj prospech. Ponúkame možnosť nielen sa zúčastniť, ale aj spolupracovať, obohatiť svoje vedomosti a prispieť k rozvoju vlastnej osobnosti.

Naše aktivity: 

► účasť na medzinárodných konferenciách mladých nedoslýchavých
► kurzy anglického jazyka, odzerania a posunkového jazyka a iné
► sociálno - rehabilitačné kurzy
► mládežnícke výlety
► športové aktivity
► pobytové zájazdy do zahraničia
► stretnutia mladých nedoslýchavých
► podpora rozvoja osobnosti nedoslýchavých
► poskytovanie sociálnych a poradenských služieb
► informačná pomoc pri hľadaní zamestnania
► a množstvo iných aktivít
 
Novinky