Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

SOLIDARITA MLADÝCH NEDOSLÝCHAVÝCH

O nás
 
Občianske združenie Solidarita mladých nedoslýchavých, v skratke SOMNED bola založená koncom roku 2006. Zakladatelia sú mladí ľudia, ktorí majú záujem pomáhať svojim nedoslýchavým rovesníkom prekonávať dôsledky sluchového postihnutia.
 
Pre koho?
Máme záujem najmä o ľudí vo veku 18-35 rokov. Myslíme si, že integrácia nedoslýchavých ľudí po zdravotnej stránke je už zvládnutá natoľko, že kto má vôľu naučiť sa odzerať a využívať kompenzačné pomôcky, tomu sa aj podarí presadiť sa v majoritnej spoločnosti. Na druhej strane, aj keď nedoslýchavý človek vyzerá navonok úspešne integrovaný, stále naráža na komunikačné bariéry. To u neho spôsobuje uzavretosť až psychické problémy. O tomto jave a spôsoboch jeho prekonávania sa veľa nehovorí. V SOMNED máme záujem v tomto pomôcť svojim členom, aby sa mohli bez zbytočného strachu zapájať do sveta počujúcich.
Nie je naším cieľom rozdeľovať sluchovo postihnutých na nedoslýchavých, nepočujúcich a ktovie ešte akých. Slovo "nedoslýchavý" je iba málo výstižné pomenovanie pre nás, ktorí sa necítime úplne doma ani medzi počujúcimi, ani medzi Nepočujúcimi ktorí majú vlastný jazyk a kultúru.
 
Ako?
Už v roku 2006 sme sa prihlásili ako člen Medzinárodnej federácie nedoslýchavých mladých (IFHOHYP) a zúčastňujeme sa na jej aktivitách každoročne. Mladí nedoslýchaví ľudia majú šancu sa zapojiť do aktivít vo svoj prospech. Ponúkame možnosť nielen sa zúčastniť, ale aj spolupracovať, obohatiť svoje vedomosti a prispieť k rozvoju vlastnej osobnosti.

Naše aktivity: 

► účasť na medzinárodných konferenciách mladých nedoslýchavých
► kurzy anglického jazyka, odzerania a posunkového jazyka a iné
► sociálno - rehabilitačné kurzy
► mládežnícke výlety
► športové aktivity
► pobytové zájazdy do zahraničia
► stretnutia mladých nedoslýchavých
► podpora rozvoja osobnosti nedoslýchavých
► poskytovanie sociálnych a poradenských služieb
► podpora pri hľadaní zamestnania
► a množstvo iných aktivít
 
Novinky
 
 
 
TOPlist